Ưu điểm của nông trại gieo trồng thẳng đứng

0
174

Công nghệ canh tác nông trại theo chiều thẳng hứa hẹn tạo ra một cuộc cách mạng nông nghiệp trong tương lai gần.

<img class="alignnone size-full wp-image-10666" src="http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung.jpg" width="730" height="1280" alt="Cấu cheap nfl jerseys shop trúc của một trang trại thẳng đứng.” title=”Cấu trúc của một trang trại thẳng đứng.” srcset=”http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung.jpg 730w, http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-171×300.jpg 171w, http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-584×1024.jpg 584w, http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-696×1220.jpg 696w, http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-240×420.jpg 240w” sizes=”(max-width: Cheap NFL Jerseys 730px) 100vw, 730px” />
Cấu trúc của CORTE một trang trại thẳng đứng.

<img class="alignnone size-full wp-image-10672" src="http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-1.jpg" width="800" height="1144" alt="Ưu điểm của nông trại thẳng đứng là sử dụng hiệu quả không gian đô thị. " title="Ưu điểm của nông trại thẳng đứng là sử dụng hiệu quả không gian đô thị. " srcset="http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-1.jpg 800w, http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-1-210×300.jpg 210w, http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-1-768×1098.jpg 768w, http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-1-716×1024.jpg 716w, cheap jordans online http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-1-696×995.jpg 696w, http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-1-294×420.jpg 294w” sizes=”(max-width: 800px) 100vw, 800px” />
Ưu điểm của nông trại thẳng đứng là sử dụng hiệu quả không gian đô thị. Các loại cây xếp trồng lên nhau trong tòa nhà để tiết kiệm diện tích.

<img class="alignnone size-full wp-image-10679" src="http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-2.jpg" width="800" height="1232" alt="Nông trại này có thể canh oakley sunglasses for men tác quanh năm, thậm chí cả khu cheap MLB Jerseys vực phi nhiệt đới.” title=”Nông trại này có thể canh tác quanh năm, thậm chí cả khu vực phi nhiệt đới.” srcset=”http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-2.jpg 800w, http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-2-195×300.jpg 195w, http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-2-768×1183.jpg 768w, http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-2-665×1024.jpg 665w, http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-2-696×1072.jpg 696w, http://giadinhnews.com/wp-content/uploads/2016/09/gieo-trong-thang-dung-2-273×420.jpg 273w” sizes=”(max-width: 800px) 100vw, 800px” />
Nông trại này có thể canh tác quanh năm, thậm chí cả khu vực phi nhiệt đới.

Nguồn khoahoc.tv